"عنصر تراژیک در انسان مدرن، نه نادانیِ وی به معنایِ زندگی‌اش، که بی‌تفاوتیِ فزاینده‌یِ آن برای او ست"

محبوب در وبلاگ

سلطنت آفتِ پادشاهی است!

سلطنت آفتِ پادشاهی است!

0 comments | posted on آوریل 22, 2018
کنفرانس لندن برای خِنگ‌ها

کنفرانس لندن برای خِنگ‌ها

0 comments | posted on آوریل 24, 2018
در خیانتِ روشنفکران

در خیانتِ روشنفکران

0 comments | posted on فوریه 2, 2018

پستهای اخیر

فیلترشده توسط ایران‌وایر!

اردیبهشت‌ماه 1396، منتشرشده در تقاطع مطلبی که در زیر تحت عنوان “چرا رأی نمی‌دهم” آمده، صبح روز سه‌شنبه 16 ماه مِی از من خواسته شد. متقاضی ایران‌وایر بود: “… داریم در مورد انتخابات از صد

ادامه مطلب ...

سیاست، اخلاق و مدنیّت

گفتاری از واتسلاو هاول ترجمه از رامین پرهام   پیشدرآمد رامین پرهام متنی را که پیش روی دارید، برگردانِ فارسیِ نخستین فصل از کتابی است بقلم واتسلاو هاول. متن اصلی در تابستان 1991 نوشته شده

ادامه مطلب ...