اطلاعات حقوقی

استفاده از وب سایت www.RaminParham.com نیازمند شرایط خاصی است که در زیر توضیح داده شده است، تعریف همه روابط بین شما و وب سایت www.RaminParham.com.

صرفا استفاده و / یا مشاوره از وب سایت www.RaminParham.com به معنای به طور خودکار و بدون قید و شرط، پذیرش کامل شرایط شرایط استفاده آن است.

این عکس ها از ویژگی های منحصر به فرد www.RaminParham.com می باشد. با تشکر از شما برای استفاده مجدد از آنها بدون نقل قول از ما.

ما حق را برای تغییر این اعلان قانونی در هر زمان بدون اطلاع قبلی داریم. بنابراین، ما از شما دعوت میکنیم تا آنها را به طور منظم مشورت کنید.

مسئول انتشار: رامین پرهم

سایت میزبانی شده توسط OVH:
SAS با سرمایه € 10،069،020
RCS Lille Métropole 424،761،419،00045
APE کد 2620Z
شماره مالیات بر ارزش افزوده: FR 22 424 761 419
دفتر اداری: 2 rue Kelmermann – 59100 Roubaix – France